Update bouwnieuws april/mei

22-4-2024

Sleutel nieuwbouw klein

De eerste bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen in de nieuwbouw van De Hilt. De appartementen worden vanaf half mei opgeleverd en dan gaan ook die bewoners er hun thuis van maken.  Na de laatste oplevering worden de Van Wijnen keten weggehaald. Ondertussen vinden er de komende periode woonrijpwerkzaamheden plaats rondom het appartementencomplex en rond de al opgeleverde eengezinswoningen. Dit betreft de aanleg van straten, stoep en parkeervakken en de aanleg van groen. Deze werkzaamheden worden voor het gebied nabij de entree van het plan nog niet uitgevoerd, omdat daar nog bouwwerkzaamheden moeten plaatsvinden.

Fase 2
Fijn Wonen start vlak voor de bouwvak 2024 met het grondwerk voor fase 2. Na de bouwvak volgt de fundering. De woningen worden in de fabriek van Fijn Wonen volledig voorbereid waarna de woningen in relatief korte tijd op de definitieve locatie geassembleerd worden. Gemiddeld wordt er ca. één woning per dag wind- en waterdicht neergezet. Hierna worden de woningen op de locatie van binnen verder afgewerkt.