Update bouwnieuws feb 2024

31-1-2024

20231003 90   RIJwebp

De woningen uit de eerste fase van De Hilt (de vrijstaande woning, de tweekappers, de rijwoningen en de eerste 4 levensloopbestendige woningen) worden de komende weken opgeleverd. De nieuwe bewoners gaan er vervolgens hun thuis van maken en zo komt er weer leven in de locatie De Hilt.

Aan de appartementen wordt nog hard gewerkt. Onderstaand de recente en komende werkzaamheden

  • De dakbedekking is gereed. Het dak is dicht gemaakt voor de kerstvakantie
  • Hierna is gestart met het waterdicht maken van de gevels. Op de bovenste verdieping zijn de kozijnen gemonteerd en is het glas geplaatst. Nu zakken we per week één laag met de steiger en komen de kozijnen er ook in de rest van de appartementen in. Het gebouw komt zo ook steeds verder uit de steigers.
  • In de appartementen is de afbouw gestart. Zo is bijvoorbeeld de tegelzetter al bezig. Zodra de buitenkozijnen gemonteerd zijn, begint ook de fijne afbouw in de appartementen.
  • De oplevering van het appartementengebouw verwachten we in het tweede kwartaal. We zijn hierbij afhankelijk van de levering van de nutsvoorzieningen (water en elektra).

 De acht gezinswoningen en acht levensloopbestendige woningen uit fase 2 zijn in rap tempo eind 2023 verkocht. Zodra bekend is wanneer deze bouw start laten we dit weten. Deze tweede fase wordt gebouwd volgens het FIJN Wonen-principe, en dat betekent dat de onderdelen van de woningen als kant-en-klare elementen worden aangeleverd. Ze worden vervolgens in no-time op de kavel geplaatst. De bouwtijd is daarmee kort.